Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

 


Ziębice, 29 kwietnia 2024r.

 

               INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY ZIĘBICE

 

Informujemy, że w związku z wolnymi miejscami przedłużamy do 29 maja 2024r. możliwość odbierania skierowań w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach w godz. 7:30 – 12:00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego w Podprogramie 2023.

 

Pomoc będzie udzielana mieszkańcom Gminy Ziębice spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

– 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

– 1590 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Artykuły spożywcze wydawane będą zakwalifikowanym mieszkańcom na podstawie przedłożonych skierowań w Domu Katechetycznym przy ul. Gliwickiej 4 w Ziębicach.

Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych przedstawiony zostanie na stronie Parafii Św. Jerzego w Ziębicach, MGOPS w Ziębicach oraz UM w Ziębicach po dostarczeniu przez Bank Żywności artykułów spożywczych.

 

Koordynator programu                                                                                                 Prezes Ziębickiego Koła TPBA

Wiceprezes Ziębickiego Koła TPBA

/-/ Andrzej Regner                                                                                                      /-/ ks. dr hab. Bogusław Konopka

 

 

 Ilości artykułów spożywczych przypadająca na osobę – FEPŻ Podprogram 2023

Lp. Artykuł spożywczy 1 2 3
Waga jednostkowa artykułu spożywczego Ilość sztuk na osobę w podprogramie Waga art. spożywczego na osobę
w kg   w kg
1 Groszek z marchewką 0,40 4 1,60
2 Koncentrat pomidorowy 0,16 6 0,96
3 Dżem truskawkowy 0,30 4 1,20
4 Makaron jajeczny świderki 0,50 5 2,50
5 Mąka pszenna 1,00 4 4,00
6 Kasza jeczmienna 0,50 3 1,50
7 Płatki owsiane 0,50 2 1,00
8 Herbatniki maślane 0,20 3 0,60
9 Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,20 2 0,40
10 Mleko UHT 1,00 6 6,00
11 Ser podpuszczkowy dojrzewający 0,40 3 1,20
12 Szynka wieprzowa mielona 0,30 4 1,20
13 Szynka drobiowa 0,30 4 1,20
14 Pasztet wieprzowy 0,16 3 0,48
15 Szprot w oleju 0,17 4 0,68
16 Cukier biały 1,00 4 4,00
17 Olej rzepakowy 1,00 4 4,00
18 Fasolka po bretońsku 0,50 3 1,50
Suma   68 34,02

 

 


Gmina Ziębice w 2024 r. przystąpiła do Programu

„Opieka wytchnieniowa”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Jednostką realizującą projekt jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

 

________________________________________________

Gmina Ziębice w 2024 r. przystąpiła do Programu

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Jednostką realizującą projekt jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Ziębice, 14 marca 2024r.

 

  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY ZIĘBICE

 

Koło Ziębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach we współpracy z Bankiem Żywności  we Wrocławiu rozpoczyna w Gminie Ziębice realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego w Podprogramie 2023.

 

Pomoc będzie udzielana mieszkańcom Gminy Ziębice TYLKO na podstawie skierowań wystawianych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

– 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

– 1590 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Uwaga: MGOPS będzie wystawiać skierowania codziennie w terminie od 8 kwietnia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. w godz. 7:30 – 12:00 Numer telefonu, pod którym można otrzymać informację – 74 8 191 986.

Artykuły spożywcze wydawane będą zakwalifikowanym mieszkańcom na podstawie przedłożonych skierowań w Domu Katechetycznym przy ul. Gliwickiej 4 w Ziębicach.

Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych przedstawiony zostanie na stronie Parafii Św. Jerzego w Ziębicach, MGOPS w Ziębicach oraz UM w Ziębicach po dostarczeniu przez Bank Żywności artykułów spożywczych.

 

 Ilości artykułów spożywczych przypadająca na osobę – FEPŻ Podprogram 2023
Lp. Artykuł spożywczy 1 2 3
Waga jednostkowa artykułu spożywczego Ilość sztuk na osobę w podprogramie Waga art. spożywczego na osobę
w kg   w kg
1 Groszek z marchewką 0,40 4 1,60
2 Koncentrat pomidorowy 0,16 6 0,96
3 Dżem truskawkowy 0,30 4 1,20
4 Makaron jajeczny świderki 0,50 5 2,50
5 Mąka pszenna 1,00 4 4,00
6 Kasza jeczmienna 0,50 3 1,50
7 Płatki owsiane 0,50 2 1,00
8 Herbatniki maślane 0,20 3 0,60
9 Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,20 2 0,40
10 Mleko UHT 1,00 6 6,00
11 Ser podpuszczkowy dojrzewający 0,40 3 1,20
12 Szynka wieprzowa mielona 0,30 4 1,20
13 Szynka drobiowa 0,30 4 1,20
14 Pasztet wieprzowy 0,16 3 0,48
15 Szprot w oleju 0,17 4 0,68
16 Cukier biały 1,00 4 4,00
17 Olej rzepakowy 1,00 4 4,00
18 Fasolka po bretońsku 0,50 3 1,50
Suma   68 34,02

 

Koordynator programu                                         Prezes Ziębickiego Koła TPBA

Wiceprezes Ziębickiego Koła TPBA

/-/ Andrzej Regner                                         /-/ ks. dr hab. Bogusław Konopka


Program „Opieka wytchnieniowa ”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach ogłasza nabór wniosków w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) –

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Zapraszamy osoby zainteresowane o składanie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach, przy ul. Wałowej 65 lub na adres e-mail: mgops@mgopsziebice.pl w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. do godz. 14ºº.

 

Jednostką realizującą Program będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

 

Dokumenty do pobrania:

Szegółowy program: Program-ow-jst-edycja_2024

Karta zgłoszenia: karta-zgloszenia-do-programu


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach ogłasza nabór wniosków w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o kontakt z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach pod nr tel. 74-8-191-986 lub e-mail: mgops@mgopsziebice.pl w terminie do dnia 14 września 2023 r. do godz. 13ºº.

Jednostką realizującą Program będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Do pobrania:

Karta zakresu czynności – Program AOON – edycja 2024 .pdf

Karta zgloszenia do Programu AOON – edycja 2024.pdf

Klauzula RODO – Program AOON – edycja 2024.pdf

Program AOON – edycja 2024.pdf


BEZPŁATNE SZKOLENIE!!!

            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w domu?” – aspekt praktyczny. Szkolenie jest skierowane do nieformalnych opiekunów osób starszych (osób sprawujących opiekę nad niesamodzielną osobą starszą, wymagającą stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).

Termin i miejsce szkolenia: 13.09.2023 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 13.15, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie (do wyczerpania miejsc) w godz. 7.30-15.30, pod nr telefonu 74-8-191-986.

Zapraszamy do udziału!


INFORMACJA

       W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, powodującymi, iż temperatura w pomieszczeniach Miejsko  – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach przekracza 28ºC informujemy, iż

w dniu 25 sierpnia 2023 r.

tut.  Ośrodek czynny będzie w godzinach od 7:30 do 14:00

 

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

Skrócony czas pracy jednostki wprowadzony zostaje Zarządzeniem nr 7/2023 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie skrócenia czasu pacy na okres wysokich temperatur.


 

Od października 2022 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej. W ramach projektu zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodziny oraz inne osoby działające na rzecz dobra dzieci, mogą korzystać z regularnej, grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju.  Merytoryczne i superwizyjne wsparcie pracowników pomocy społecznej zwiększa szanse osób uciekających przed wojną (i ich dzieci) na pełniejszy dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez nasz system.

Pracownicy służb społecznych na co dzień pracują z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi stres oraz wpływać na przeciążenie pracą. Jednocześnie wymaga się od nich pracy w oparciu o wysokie standardy metodyczne i etyczne. Superwizja pracy socjalnej ma na celu utrzymanie standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy osobom i rodzinom. Stąd uczestnictwo w superwizji pracowników służb społecznych jest wyrazem profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy i osób którym udziela się pomocy.

Czym jest superwizja?

Najogólniej rzecz ujmując jest to metoda wspierania specjalistów (np. pracowników socjalnych, psychoterapeutów, lekarzy…) w ich pracy. Można też rozumieć superwizję, jako szczególną formę uczenia się, rozwijania czy podnoszenia swoich kompetencji. W praktyce zwykle superwizja wygląda tak, że spotyka się grupa np. pracowników socjalnych z superwizorem i przez kilka godzin omawia się pracę tych pierwszych (to samo może się dziać w kontakcie indywidualnym).

Co robimy na superwizji?

Rozmawiamy. Możemy opowiedzieć innym o trudnych sytuacjach, przedstawić najbardziej problematyczne przypadki z pracy. Wspólnie analizujemy sytuację klienta i szukamy najlepszego dla niego rozwiązania. Jest to dobra okazja, żeby skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych uczestników (i superwizora). Możemy też badać swoje trudności w kontakcie z klientem, przeszkadzające emocje czy elementy pracy, które są stresogenne. Możemy też zająć się na przykład współpracą w zespole/ośrodku, poszukać rozwiązań ewentualnych konfliktów albo poszukać lepszych, efektywniejszych metod współdziałania.

Zdjęcie przedstawia żółte tulipany w dłoni


Plakat przedstawia zaproszenie na badanie mammograficzne

 


Szanowni Państwo!

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje informacje o organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego webinarium (seminarium online) pt.: „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”

 

 • Webinarium organizowane jest w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Dla kogo? Webinarium adresowane jest do seniorów i ich opiekunów.
 • Kiedy? Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. w godzinach 10:00-12:35.
 • Rejestracja odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18
 • Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.
 • Udział w webinarium jest bezpłatny.
 • Szczegółowe informacje oraz program znajdują się w załączonych plikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.

UKNF_Program_webinarium_CEDUR_dla_seniorów_i_ich_opiekunów_04_09_2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ziębice, 30 maja 2023r.

 

               INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY ZIĘBICE

 

Koło Ziębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczyna w Gminie Ziębice realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego w Podprogramie 2021 plus.

 

Pomoc będzie udzielana mieszkańcom Gminy Ziębice TYLKO na podstawie skierowań wystawianych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach spełniającym kryteria kwalifikowalności  do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

– 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

– 1410 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Uwaga: MGOPS wystawia skierowania codziennie w terminie od 5 czerwca 2023r. do 26 czerwca 2023r. w godz. 7:30 – 12:00 Numer telefonu, pod którym można otrzymać informację – 74 8 191 986.

Artykuły spożywcze wydawane będą zakwalifikowanym mieszkańcom na podstawie przedłożonych skierowań w Domu Katechetycznym przy ul. Gliwickiej 4 w Ziębicach.

Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych przedstawiony zostanie na stronie Parafii Św. Jerzego w Ziębicach, MGOPS w Ziębicach oraz UM w Ziębicach w 2 połowie czerwca po dostarczeniu przez Bank Żywności artykułów spożywczych.

Prosimy o dostosowanie się do ustalonych terminów oraz przynoszenie ze sobą dużych toreb lub kartonów na artykuły żywnościowe. Ciężar paczki dla 1 osoby może wynieść ok. 8 kg.

 

Koordynator programu                                         Prezes Ziębickiego Koła TPBA

Wiceprezes Ziębickiego Koła TPBA

/-/ Andrzej Regner                                         /-/ ks. dr hab. Bogusław Konopka


Szanowni Państwo!

Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich zaprasza wszystkich seniorów do kolejnego spotkania z cyklu „Senior Online”, które odbędzie się 8 maja 2023 roku od godz. 9.00 na platformie YouTube na kanale KPP Ząbkowice Śląskie.

Celem szkoleń w ramach koncepcji „Senior Online” jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Szkolenie dostępne jest w dniu 8 maja o godzinie 9:00 na stronie KPP Ząbkowice Śląskie na platformie YouTube.

 


Szanowni Państwo!

           

            Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich zaprasza wszystkich seniorów do kolejnego spotkania z cyklu „Senior Online”, które odbędzie się 6 marca 2023 roku od 9.00 na platformie YouTube na kanale KPP Ząbkowice Śląskie. Na poprzednich 17 spotkaniach podejmowane były tematy dotyczące sposobów działania oszustów, jak również porady jak się przed nimi ustrzec. Kiedy telefon od „konsultanta” lub SMS z „dopłatą do paczki” powinien wzbudzić nasze podejrzenia. Formuła spotkań z nowym rokiem została odświeżona i dodano możliwość umieszczania krótkich spotów, jak również filmików z poradami dla seniorów. Można z nich korzystać przy szkoleniach, spotkaniach lub by odświeżyć sobie ważne informacje.

Celem szkoleń w ramach koncepcji „Senior Online” jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Szkolenie dostępne jest w dniu 6 marca o godzinie 9:00 na stronie KPP Ząbkowice Śląskie na platformie YouTube.


Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa jest najważniejszym celem tego dnia. Następnie, 23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która obecnie zaliczana jest do najczęściej występujących na świecie.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15, przyłączając się do obchodów, proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie, małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie w formie telefonicznych dyżurów specjalistów.

 

Dyżury telefoniczne w siedzibie Komisji będą odbywały się:

22.02.2023 w godzinach 10:00 – 18:00

23.02.2023 w godzinach 10:00 – 16:00

tel. 533-648-227 – prawnik

tel. 533-652-418 – psycholog


22.02.2023r.

Baner przedstawia ulotkę zachęcającą do złożenia wniosku o 500+

Szanowni Państwo,

od 1 lutego br. rodzice i opiekunowie mogą składać do ZUS wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, jeśli bank uruchomił taką usługę.

 

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

 

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

 

Kiedy wypłata świadczenia

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

 • do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.;
 • w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;
 • w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;
 • w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca;
 • w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

 

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje również zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA, a także pozostałym cudzoziemcom, o ile przebywają w Polsce legalnie i mają dostęp do polskiego rynku pracy.

 

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

 

Kompleksowe informacje dostępne także pod adresami:

Aplikacja mobilna mZUS

Świadczenia dla rodziny z ZUS

świadczenie wychowawcze 500+ (szczegóły)

 

 


30.12.2022r.

Szanowni Państwo!!!
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich zaprasza na szkolenie online z serii Senior Online.

Zapraszamy wszystkich seniorów do kolejnego spotkania z cyklu „Senior Online”, które odbędzie się 2 stycznia 2023 roku od 9.00 na platformie YouTube. Na poprzednich 16 spotkaniach podejmowane były tematy dotyczące sposobów działania oszustów, jak również porady jak się przed nimi ustrzec. Kiedy telefon od „konsultanta” lub SMS z „dopłatą do paczki” powinien wzbudzić nasze podejrzenia. Wszyscy, którzy uczestniczą w naszych spotkaniach otrzymują również informacje do jakich zdarzeń z udziałem seniorów doszło w ostatnim czasie, jak również mogą zadawać pytania. W kolejnym spotkaniu „Senior Online” w postaci krótkich filmików przedstawimy kilka porad jak ustrzec się przed oszustami. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.

Celem szkoleń w ramach koncepcji „Senior Online” jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Szkolenie dostępne jest w dniu 2 stycznia o godzinie 9:00 na stronie KPP Ząbkowice Śląskie na platformie YouTube.

01-12-2022 r.

DODATEK ELEKTRYCZNY

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH,

KTÓRYCH GŁÓWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA ZASILANE JEST

 ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

  – informacja dla Mieszkańców Gminy Ziębice

Informujemy, że na terenie Gminy Ziębice obsługę wniosków o wypłatę DODATKÓW ELEKTRYCZNYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, KTÓRYCH GŁÓWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA ZASILANE JEST ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65.

Wnioski o wypłatę przyjmowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65, w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (budynek B)

od dnia 01 grudnia 2022 r. (tj. czwartek) do dnia 01 lutego 2023 r.

w godzinach od  9:00 do 13:30.

Komu przysługuje dodatek:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz.2127 z późn. zm.) dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych przysługuje w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Ważne! Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych*.

*Mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), rozliczanej zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, albo 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

 

Do pobrania poniżej druk wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych oraz instrukcja jak wypełnić wniosek:

WNIOSEK O DODATEK ELEKTRYCZNY Z RODO

Instrukcja do wniosku o dodatek elektryczny

 

____________________________________________________________________

 

31.10.2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach ogłasza nabór wniosków w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 proszone są o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach pod nr tel. 74-8-191-986 lub e-mail: mgops@mgopsziebice.pl w terminie do dnia 9 listopada 2022 r. do godz. 12ºº.

Jednostką realizującą Program będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023.pdf

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.pdf

Karta zakresu czynności do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023.pdfDODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

  – informacja dla Mieszkańców Gminy Ziębice

Informujemy, że na terenie Gminy Ziębice obsługę wniosków o wypłatę DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65.

Wnioski o wypłatę przyjmowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65, w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (budynek B)

od dnia 26 września 2022 r. (tj. poniedziałek) do dnia 30 listopada 2022 r.

w godzinach od  9:00 do 13:30.

Komu przysługuje dodatek:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 września 2022 r. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1967) dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

 – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA  – MIESZKAŃCY OGRZEWAJĄCY GOSPODARSTWA DOMOWE GAZEM!

DODATKIEM NIE SĄ OBJĘTE: GAZ ZIEMNY DYSTRYBUOWANY SIECIĄ GAZOWĄ (TZW. GAZ SIECIOWY) ORAZ GAZ LPG Z TZW. BUTLI GAZOWEJ

Dodatek przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu.

Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

 

Do pobrania poniżej druk wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

do pobrania: WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA z klauzulą informacyjną

 


 

UWAGA!

AKTUALIZACJA Z DNIA 17 SIERPNIA 2022 r.  –

KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY W GMINIE ZIĘBICE.

Informujemy, iż w związku z przyjęciem przepisów wykonawczych wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65, w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (budynek B)

od dnia 17 sierpnia 2022 r. (tj. środa) do dnia 30 listopada 2022 r.

w godzinach od  9:00 do 13:30.

 

druk wniosku do pobrania w formacie PDF : Wniosek D.W.

 

 

Nowy dodatek węglowy – informacja dla Mieszkańców Gminy Ziębice

Informujemy, że na terenie Gminy Ziębice obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65, w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (budynek B)

Komu przysługuje dodatek węglowy

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000,00 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477).

Wniosek

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony przez Ministra właściwego do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ziębicach po tym jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw.

Wnioski można składać od dnia 17 sierpnia 2022 r. w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65, w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (budynek B) w godzinach od  9:00 do 13:30 lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP na adres skrzynki:  /ops_ziebice/SkrytkaESP


UWAGA ZMIANA BANKU

OBSŁUGUJĄCEGO KLIENTÓW MGOPS W ZIĘBICACH

 ORAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH MGOPS W ZIĘBICACH 

Informujemy, iż od dnia 02 sierpnia 2022 r. obsługę bankową klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpocznie

Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie,

oddział Ziębice, Rynek 10.

Informujemy również, iż od dnia 02 sierpnia 2022 r. zmianie ulegną numery wszystkich dotychczasowych rachunków bankowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Numery rachunków obowiązujące od dnia 02 sierpnia 2022 r.: 

 1. Rachunek podstawowy: 96 9533 1072 2007 0710 4936 0001
 2. Rachunek dochodowy (przeznaczony tylko do wpłat Komorników Sądowych) : 15 9533 1072 2007 0710 4936 0004

Dotychczasowe rachunki bankowe w GBS Strzelin zostaną zamknięte z dniem 01-08-2022 r.

 


 

Ziębice, 22 czerwca 2022r.

 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY ZIĘBICE

UWAGA – PRZEDŁUŻONY TERMIN WYDAWANIA SKIEROWAŃ 

Koło Ziębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach informuje, że w dalszym ciągu w terminie do 15 sierpnia 2022r. można zapisywać się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego w Podprogramie 2021.

Pomoc będzie udzielana mieszkańcom Gminy Ziębice TYLKO na podstawie skierowań wystawianych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

– 1707, 20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

– 1320 PLN dla osoby w rodzinie.

W ramach wsparcia każdy zakwalifikowany do Programu mieszkaniec otrzyma m.in. następujące artykuły żywnościowe: mleko, makaron, mielonkę wieprzową, szynkę drobiową, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, olej, cukier.

Artykuły spożywcze wydawane będą zakwalifikowanym mieszkańcom na podstawie przedłożonych skierowań według już wcześniej przedłożonego harmonogramu.

Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych w ogłoszeniu terminów oraz przynoszenie ze sobą dużych toreb lub kartonów na artykuły żywnościowe. Ciężar paczki dla 1 osoby może wynieść ok. 25 kg.

 

Prezes Koła Ziębickiego TPBA – ks. dr hab. Bogusław Konopka

Koordynator programu  – Wiceprezes Ziębickiego Koła TPBA –  Andrzej Regner


 

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu zaprasza na dyżury telefoniczne, podczas których pracownicy ZUS będą udzielali informacji związanych ze świadczeniem wychowawczym 500 +
i Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym
.

Harmonogram dyżurów:

7 lutego 2022 r., godz. 8:00 – 10:00, tel. 74 64 97 293

8 lutego 2022 r., godz. 8:00 – 10:00, tel. 74 64 97 293

9 lutego 2022 r., godz. 9:00 – 12:00, tel. 74 64 97 293

14 lutego 2022 r., godz. 8:00 – 10:00, tel. 74 64 97 293

15 lutego 2022 r., godz. 12:00 – 14:00, tel. 74 64 97 293

16 lutego 2022 r., godz. 10:00 – 12:00, tel. 74 64 97 660

17 lutego 2022 r., godz. 12:00 – 14:00, tel. 74 64 97 293

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia dla rodziny. Wnioski można składać tylko elektronicznie.

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski z programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy.Od 2022 roku świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” (tzw. 500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) można przesyłać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od początku stycznia br. ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

Zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS w Urzędzie Pocztowym w Ziębicach dnia 20 stycznia 2022 r. w godz. 12.30-14.30.


Program

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

edycja 2022

 

Gmina Ziębice rozważa możliwość przystąpienia w 2022 roku do programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami programu znajdującymi się w załączniku: Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022-1633962912

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 proszone są o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ziębicach pod nr tel. 74-8-191-986 lub e-mail: mgops@mgopsziebice.pl w terminie do dnia 20 października 2021r.

Jednostką realizującą Program w przypadku zgłoszenia się chętnych osób będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 


 

 


                                                                                      

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start(tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 • na portaluPUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez Internet lub z pomocą pracownika ZUS – w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS.Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze(pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl

_________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

O STAŁYM NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej: 

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Załacznik nr 1 do ogłoszenia o naborze oświadczenie
 3. Załacznik nr 2 do ogłoszenia o naborze-OŚWIADCZENIE RODO

 

 


UWAGA: Informujemy, iż z dniem 01 marca 2021 r. zmianie uległy telefoniczne numery kontaktowe do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Jedyny aktualny numer kontaktowy do Ośrodka:

74 8 191 986

_______________________________________________________________________

Dowiedz się więcej !!!

Pliki PDF do pobrania: ulotka BON TURYSTYCZNY; LIST INTENCYJNY

 


INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 można składać w terminie:

od 1 lutego 2021r elektronicznie ( EPUAP, Emp@tia, PUE ZUS)

od 1 kwietnia 2021r w formie tradycyjnej

 

 

  

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ ‪800-190-590‬.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem na terenie województwa dolnośląskiego:

 1. Bolesławiec – Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Oddział Chorób Zakaźnych, Jeleniogórska 4
 2. Wałbrzych – Specjalistyczny Szpital Im. Dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych Ul. S. Batorego 4
 3. Wrocław-Psie Pole – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. Gromkowskiego, I i Ii Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5
 4. Wrocław-Śródmieście – Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a

 

Materiały do pobrania:

1. Jak skutecznie myć ręce

2. Koronawirus – Jak zapobiegać zakażeniu?

3. Koronawirus-Pamiętaj

4. Koronawirus- Jak zapobiegać. Infolinia

5. plakat_do_aptek_kolor (4)

6. plakat_do_aptek_w_odcieniach_szarości

7. Film -koronawirus -dostępny na YouTube

8. Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rozmiar czcionki
Duży kontrast