Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

UWAGA ZMIANA BANKU

OBSŁUGUJĄCEGO KLIENTÓW MGOPS W ZIĘBICACH

 ORAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH MGOPS W ZIĘBICACH 

Informujemy, iż od dnia 02 sierpnia 2022 r. obsługę bankową klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpocznie

Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie,

oddział Ziębice, Rynek 10.

Informujemy również, iż od dnia 02 sierpnia 2022 r. zmianie ulegną numery wszystkich dotychczasowych rachunków bankowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Numery rachunków obowiązujące od dnia 02 sierpnia 2022 r.: 

 1. Rachunek podstawowy: 96 9533 1072 2007 0710 4936 0001
 2. Rachunek dochodowy (przeznaczony tylko do wpłat Komorników Sądowych) : 15 9533 1072 2007 0710 4936 0004

Dotychczasowe rachunki bankowe w GBS Strzelin zostaną zamknięte z dniem 01-08-2022 r.

 


 

Ziębice, 22 czerwca 2022r.

 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY ZIĘBICE

UWAGA – PRZEDŁUŻONY TERMIN WYDAWANIA SKIEROWAŃ 

Koło Ziębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach informuje, że w dalszym ciągu w terminie do 15 sierpnia 2022r. można zapisywać się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego w Podprogramie 2021.

Pomoc będzie udzielana mieszkańcom Gminy Ziębice TYLKO na podstawie skierowań wystawianych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

– 1707, 20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

– 1320 PLN dla osoby w rodzinie.

W ramach wsparcia każdy zakwalifikowany do Programu mieszkaniec otrzyma m.in. następujące artykuły żywnościowe: mleko, makaron, mielonkę wieprzową, szynkę drobiową, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, olej, cukier.

Artykuły spożywcze wydawane będą zakwalifikowanym mieszkańcom na podstawie przedłożonych skierowań według już wcześniej przedłożonego harmonogramu.

Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych w ogłoszeniu terminów oraz przynoszenie ze sobą dużych toreb lub kartonów na artykuły żywnościowe. Ciężar paczki dla 1 osoby może wynieść ok. 25 kg.

 

Prezes Koła Ziębickiego TPBA – ks. dr hab. Bogusław Konopka

Koordynator programu  – Wiceprezes Ziębickiego Koła TPBA –  Andrzej Regner


 

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu zaprasza na dyżury telefoniczne, podczas których pracownicy ZUS będą udzielali informacji związanych ze świadczeniem wychowawczym 500 +
i Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym
.

Harmonogram dyżurów:

7 lutego 2022 r., godz. 8:00 – 10:00, tel. 74 64 97 293

8 lutego 2022 r., godz. 8:00 – 10:00, tel. 74 64 97 293

9 lutego 2022 r., godz. 9:00 – 12:00, tel. 74 64 97 293

14 lutego 2022 r., godz. 8:00 – 10:00, tel. 74 64 97 293

15 lutego 2022 r., godz. 12:00 – 14:00, tel. 74 64 97 293

16 lutego 2022 r., godz. 10:00 – 12:00, tel. 74 64 97 660

17 lutego 2022 r., godz. 12:00 – 14:00, tel. 74 64 97 293

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia dla rodziny. Wnioski można składać tylko elektronicznie.

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski z programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy.Od 2022 roku świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” (tzw. 500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) można przesyłać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od początku stycznia br. ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

Zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS w Urzędzie Pocztowym w Ziębicach dnia 20 stycznia 2022 r. w godz. 12.30-14.30.


Program

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

edycja 2022

 

Gmina Ziębice rozważa możliwość przystąpienia w 2022 roku do programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami programu znajdującymi się w załączniku: Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022-1633962912

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 proszone są o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ziębicach pod nr tel. 74-8-191-986 lub e-mail: mgops@mgopsziebice.pl w terminie do dnia 20 października 2021r.

Jednostką realizującą Program w przypadku zgłoszenia się chętnych osób będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 


 

 


                                                                                      

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start(tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 • na portaluPUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez Internet lub z pomocą pracownika ZUS – w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS.Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze(pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl

_________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

O STAŁYM NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej: 

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Załacznik nr 1 do ogłoszenia o naborze oświadczenie
 3. Załacznik nr 2 do ogłoszenia o naborze-OŚWIADCZENIE RODO

 

 


UWAGA: Informujemy, iż z dniem 01 marca 2021 r. zmianie uległy telefoniczne numery kontaktowe do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Jedyny aktualny numer kontaktowy do Ośrodka:

74 8 191 986

_______________________________________________________________________

Dowiedz się więcej !!!

Pliki PDF do pobrania: ulotka BON TURYSTYCZNY; LIST INTENCYJNY

 


INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 można składać w terminie:

od 1 lutego 2021r elektronicznie ( EPUAP, Emp@tia, PUE ZUS)

od 1 kwietnia 2021r w formie tradycyjnej

 

 

  

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ ‪800-190-590‬.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem na terenie województwa dolnośląskiego:

 1. Bolesławiec – Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Oddział Chorób Zakaźnych, Jeleniogórska 4
 2. Wałbrzych – Specjalistyczny Szpital Im. Dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych Ul. S. Batorego 4
 3. Wrocław-Psie Pole – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. Gromkowskiego, I i Ii Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5
 4. Wrocław-Śródmieście – Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a

 

Materiały do pobrania:

1. Jak skutecznie myć ręce

2. Koronawirus – Jak zapobiegać zakażeniu?

3. Koronawirus-Pamiętaj

4. Koronawirus- Jak zapobiegać. Infolinia

5. plakat_do_aptek_kolor (4)

6. plakat_do_aptek_w_odcieniach_szarości

7. Film -koronawirus -dostępny na YouTube

8. Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rozmiar czcionki
Duży kontrast