PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH W NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIĘBICACH

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz licznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów i instytucji, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach informuje,

iż termin składania dokumentów aplikacyjnych w naborze z dnia 04 marca 2020r. na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępca głównego księgowego w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach zostaje przedłużony

do dnia 02 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65, 57-220 Ziębice, pok. nr 4 – Kierownik lub pocztą na w/w adres. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na wolne stanowisko – zastępca głównego księgowego – przedłużenie terminu”

O zachowaniu terminu składania dokumentów decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach w dniu 02 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00.

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

do pobrania: Informacja o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych z dnia 18 marca 2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ ‪800-190-590‬.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem na terenie województwa dolnośląskiego:

  1. Bolesławiec – Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Oddział Chorób Zakaźnych, Jeleniogórska 4
  2. Wałbrzych – Specjalistyczny Szpital Im. Dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych Ul. S. Batorego 4
  3. Wrocław-Psie Pole – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. Gromkowskiego, I i Ii Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5
  4. Wrocław-Śródmieście – Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a

 

Materiały do pobrania:

1. Jak skutecznie myć ręce

2. Koronawirus – Jak zapobiegać zakażeniu?

3. Koronawirus-Pamiętaj

4. Koronawirus- Jak zapobiegać. Infolinia

5. plakat_do_aptek_kolor (4)

6. plakat_do_aptek_w_odcieniach_szarości

7. Film -koronawirus -dostępny na YouTube

8. Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rozmiar czcionki
Duży kontrast