Aktualności

ogłoszenie z dnia 12 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku – PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

informuje, iż ogłasza nabór na stanowisko

 PRACOWNIK SOCJALNY

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach,

ul. Wałowa 65, 57-220 Ziębice

do pobrania treść ogłoszenia: OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU – PRACOWNIK SOCJALNY
do pobrania: KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Skrócony czas pracy MGOPS Ziębice

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, powodującymi, iż temperatura w pomieszczeniach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach przekracza 28ºC informujemy, iż

w dniach od 25.06.2019 r. do 27.06.2019 r.

tut. Ośrodek czynny będzie w godzinach od 7.30 do 14.30

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

Skrócony czas pracy jednostki wprowadzony zostaje Zarządzeniem nr 2/2019 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pacy na okres wysokich temperatur.
Zarzadzenie – skrócony czas pracy

 

Młodzieżowa Rada Miejska w Ziębicach – spotkanie inicjujące

Burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz oraz Radny Rady Miejskiej w Ziębicach Wiktor Ochał serdecznie zapraszają młodzież z terenu Gminy Ziębice na spotkanie inicjujące powstanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ziębicach. Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2019 roku o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ziębicach.”

Spotkanie opłatkowe dla osób potrzebujących

Burmistrz Ziębic
oraz
pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach
zapraszają na

Spotkanie opłatkowe dla osób potrzebujących z terenu Gminy Ziębice”,

które odbędzie się 21 grudnia 2018r. o godz. 12.00

w Sali Bankietowej „Zuzanka” przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ziębicach.

 

Bezpłatne warsztaty „Wzorowy Senior”

Burmistrz Ziębic oraz Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich
serdecznie zapraszają na bezpłatne  warsztaty pn. „Wzorowy Senior”,
które odbędą się w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 17:00
w sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury

 

Skierowania na produkty żywnościowe POPŻ

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach informuje,
iż rozpoczyna się wydawanie skierowań po odbiór produktów żywnościowych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

O skierowania mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza kwot:

dla osoby samotnej – 1402 zł.

dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Skierowania wydawane będą od 04 października 2018r.
w każdy czwartek w godzinach od 10.30 do 13.30
w siedzibie Ośrodka, pok. nr 2.

Żywność wydawana będzie przez Koło Ziębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach  we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu
jedynie na podstawie skierowań M – GOPS Ziębice.

Wydawanie żywności odbywać się będzie
w okresie od 07 listopada 2018 do 12 czerwca 2019r.
w każdą środą w godzinach od 14.00 do 17.00
w Domu Katechetycznym przy ul. Gliwickiej 4 w Ziębicach

Wyższe kryterium i świadczenia z pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 roku.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (wzrost o 11%),
 2. dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 3%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 1. maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645 zł (wzrost o 7%),
 2. maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie
  i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
  • kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),
  • kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o 3%),
 3. kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),
 4. kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł
  (wzrost o 7%).

źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,10091,zasilki-z-pomocy-spolecznej-beda-wyzsze.html

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach informuje, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin.

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:

zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap (od 1 listopada 2019 r. będzie wynosił 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap)

specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł),

zasiłek dla opiekuna – 620 zł (wzrost o 19,2 proc.czyli o 100 zł),

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.

źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10134,wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html

Skrócony czas pracy

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach informuje, iż w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, powodującymi,
iż temperatura w pomieszczeniach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach przekracza 28ºC (więcej…)

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ ‪800-190-590‬.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem na terenie województwa dolnośląskiego:

 1. Bolesławiec – Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Oddział Chorób Zakaźnych, Jeleniogórska 4
 2. Wałbrzych – Specjalistyczny Szpital Im. Dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych Ul. S. Batorego 4
 3. Wrocław-Psie Pole – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. Gromkowskiego, I i Ii Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5
 4. Wrocław-Śródmieście – Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a

 

Materiały do pobrania:

1. Jak skutecznie myć ręce

2. Koronawirus – Jak zapobiegać zakażeniu?

3. Koronawirus-Pamiętaj

4. Koronawirus- Jak zapobiegać. Infolinia

5. plakat_do_aptek_kolor (4)

6. plakat_do_aptek_w_odcieniach_szarości

7. Film -koronawirus -dostępny na YouTube

8. Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rozmiar czcionki
Duży kontrast